Parafia
p.w. Wszystkich Świętych
w Jastrzębiu-Zdroju Szerokiej

Msze Święte

Niedziela:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 17:00
(w okresie wakacji 7:00, 9:00, 10:30, 12:00)

Sobota: 18:00
Poniedziałek, środa, piątek: 18:00
Wtorek, czwartek: 7:00

Transmisja online

Spowiedź

30 minut przed Mszą Świętą.

Chrzest Święty

Chrzest oznacza całkowite zwrócenie się do Chrystusa, stanowi warunek i podstawę do rozpoczęcia chrześcijańskiego życia. Jego istotą jest współudział w śmierci i zmartwychwstaniu Pana, odrodzenie i odnowienie w Duchu Świętym. Skutkiem indywidualnym jest uwolnienie człowieka od grzechu pierworodnego i narodziny ,,nowego człowieka”, napełnionego świętością i sprawiedliwością. Skutkiem społecznym jest włączenie ochrzczonego do społeczności wiernych, do wspólnoty Kościoła.

FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z CHRZTEM DZIECKA

 • w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania zgłaszamy dziecko do chrztu (najpóźniej na dwa tygodnie przed chrztem),
 • otrzymujemy formularz do wypełnienia, który przynosimy na naukę przedchrzcielną,
 • rodzice i chrzestni korzystają z Sakramentu Pokuty i w czasie chrztu dziecka przystępują do Komunii św.

RODZIC CHRZESTNY musi być wierzącym i praktykującym katolikiem wolnym od przeszkód kościelnych tzn. mogący przystąpić do Spowiedzi i Komunii św. ( nie może być tylko po ślubie cywilnym). Rodzicem Chrzestnym może zostać katolik, który przyjął Sakrament Bierzmowania i ukończył 16 rok życia.

Chrzestny jest zobowiązany do przedstawienia w kancelarii parafialnej stosownego zaświadczenia z parafii, do której należy (także z naszej parafii Wszystkich Świętych w Szerokiej), na podstawie którego może pełnić godność chrzestnego.

 • świadkiem chrztu może zostać osoba, należąca do wspólnoty kościoła innego wyznania chrześcijańskiego, np. prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego
 • z tytułu chrztu dziecka składa się dobrowolną ofiarę w kancelarii parafialnej w dniu zgłoszenia dziecka,
 • rodzice dziecka i chrzestni obowiązkowo uczestniczą w katechezie chrzcielnej!
 • CHRZTY - w czacie Mszy św. o g. 12.00 w każdą 3 niedzielę miesiąca
 • KATECHEZA CHRZCIELNA - dzień przed chrztem, w sobotę po wieczornej Mszy św. o g. 18.50 - w kościele. Gdyby chrzest miał się odbyć w innym terminie, to rodzice i chrzestni są zobowiązani do uczestnictwa w nauce przedchrzcielnej. Jest możliwość (ze względu na dużą odległość od naszej parafii), uczestniczenia w nauce przedchrzcielnej w swojej parafii.
Parafia Wszystkich Świętych w Jastrzębiu Zdroju Szerokiej
Parafia Wszystkich Świętych w Jastrzębiu Zdroju Szerokiej

Ślub Kościelny

Małżeństwo jako Sakrament istnieje z woli Bożej. Nierozerwalność i wierność obowiązuje w małżeństwie aż do śmierci jednej ze stron. (1 Kor 7,12-13, Rz 7,2-3). Od małżonków wymaga się wzajemnej miłości i wyrozumiałości (1 Kor 7,4; Ef 5,21). Dla męża wzorem winna być miłość Chrystusa do Kościoła, a dla żony wierność Kościoła Chrystusowi (Ef 5).

DOKUMENTY POTRZEBNE DO SPISANIA PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO

 • świadectwo chrztu (ważne jest 6 miesięcy od daty wystawienia do daty spisania protokołu przedślubnego), jeżeli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o Bierzmowaniu to trzeba odebrać zaświadczenie z parafii, gdzie Bierzmowanie przyjęto,
 • dowody osobiste narzeczonych,
 • świadectwo ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej, (w razie nie ukończenia katechezy szkolnej istnieje obowiązek przedstawienia zaświadczenia z tzw. katechumenatu przedmałżeńskiego),

DOKUMENTY, KTÓRE TRZEBA PRZEDSTAWIĆ PO SPISANIU PROTOKOŁU ALE PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 • zaświadczenie z nauk przedślubnych i z Poradni Życia Rodzinnego, udział w dniu skupienia dla narzeczonych,
 • dokument z Urzędu Stanu Cywilnego (3 jednobrzmiące egzemplarze) zezwalający na zawarcie ślubu konkordatowego, (ważny jest 3 miesiące od daty wystawienia przez Urząd do daty zawarcia ślubu),
 • w wypadku zawarcia już ślubu cywilnego przedstawić dokument o jego zawarciu z Urzędu Stanu Cywilnego.

UWAGA!

W kancelarii parafialnej zgłaszamy się co najmniej 3 miesiące przed zawarciem małżeństwa, w pierwszej kolejności ustalamy dzień i godzinę ślubu w kościele, a potem zamawiamy sobie miejsce przyjęcia weselnego. Jeżeli chcemy zamówić kamerzystę do filmowania uroczystości w kościele to musi On posiadać stosowne zezwolenie z Kurii Metropolitalnej (były wielokrotnie organizowane kursy dla kamerzystów). Świadkowie ślubu przynoszą do zakrystii obrączki, świece, swoje dowody osobiste. Z tytułu ślubu składamy dobrowolną ofiarę w kancelarii na 2 tygodnie przed uroczystością, a także zgodnie ze zwyczajem parafialnym - Panu Organiście i Panu Kościelnemu także w kancelarii. Protokół przedślubny spisujemy w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem.

Z księdzem Proboszczem w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej ustalamy termin spisania protokołu przedślubnego!

Kontakt z parafią

 

Parafia Wszystkich Świętych
ul. Powstańców Śląskich 109,
44-268 Jastrzębie - Zdrój
Nr konta: 62 8470 0001 2030 0062 8246 0001

E-mail: szeroka@katowicka.pl
Telefon: 535 225 261 lub 32 471 11 93

 

Zapraszamy: Archidiecezja Katowicka | Liczba odsłon: 15102

© 2023 Parafia p.w. Wszystkich Świętych